תגיתחבר הכנסת דוד ביטן

כאן הליכוד ב – Facebook

Video