תגיתיושב ראש סיעת הליכוד

כאן הליכוד ב – Facebook

Video