תגיתמפגש שרי החוץ של מדינות האיחוד האירופי

כאן הליכוד ב – Facebook

Video