תגית70 שנות עצמאות של ישראל

כאן הליכוד ב – Facebook

Video